Get Adobe Flash player

OSP GNOJNICA DOLNA

ZARZĄD GŁÓWNY Z O S P RP.

STRAŻ POŻARNA ROPCZYCE

 


lt.
16
sob.
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2012 ROKU
lt. 16@20:45 – 21:45

 Sprawozdanie z działalności

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach

za rok 2012

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ropczycach działa od 1887roku. Obecnie działalnością swą obejmujemy następujące osiedla: Śródmieście, św. Barbary, Brzyznę, Północ i Czekaj.

Posiadamy osobowość prawną, jesteśmy członkiem Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP RP, posiadamy sztandar, pieczęć i flagi organizacyjne.

Jednostka nasza działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku, o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie statutu.

Działalność naszej jednostki opiera się na społecznej pracy jej członków.

W minionym 2012 roku jednostka nasza swoje statutowe zadania realizowała po przez:

1. Prowadzenie podstawowego i specjalistycznego szkolenia członków OSP.

2. Przedstawianie organom samorządowym wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

3. Udział w akcjach zwalczania klęsk żywiołowych tj: pożarów, zniszczeń spowodowanych silnymi wiatrami oraz innych
     takich jak wypadki drogowe czy miejscowe zagrożenia.

4. Udział w uroczystościach związkowych, państwowych i kościelnych.

W roku 2012 stan organizacyjny jednostki stanowił:

Członkowie zwyczajni (czynni) – 64 druhów, przybyło 2 druhów MDP.

Członkowie honorowi – 5 osób,

Członkowie wspierający – 12 osób,

Jednostka posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopięcą w ilości 12 członków.

W roku 2012 Zarząd jednostki z udziałem Komisji Rewizyjnej odbył 4 protokołowane posiedzenia, których tematem były sprawy związane z działalnością oraz funkcjonowaniem jednostki.

Ubiegły rok jednostka nasza może zaliczyć do roku, w którym przy dużym zaangażowaniu członków zarządu, komisji rewizyjnej, druhów strażaków i młodzieży, przy finansowym wsparciu ze strony Burmistrza Ropczyc oraz środków pozyskanych od sponsorów w postaci finansowej i towarowej udało się wiele osiągnąć z korzyścią dla naszej jednostki i środowiska w którym działamy.

Najsmutniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była śmierć druha Władysława Sąsiadka wieloletniego działacza na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Nadmieniamy, że druh Władysław był jednym z inicjatorów powstania naszej remizy.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku był wyróżnienie naszej jednostki przez Burmistrza Ropczyc za ofiarność w służbie ratowniczej, które zostało wręczone podczas obchodów dnia strażaka w Gminie Ropczyce.

W obrębie i na terenie naszego obiektu, w którym się znajdujemy zostały wykonane następujące prace:

1. Tynkowanie przedłużonego garażu przez Pana Eugeniusza Porzuczka z pomocą druhów

z naszej jednostki.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że część piasku do wykonania tynku przekazał nieodpłatnie druh Tomasz Łach.

2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania przez druha Jana Gorczyce któremu pomagali druhowie z naszej jednostki.

3. Montaż klimatyzacji na sali w której się znajdujemy.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że połowę kosztów pokryły Zakłady Magnezytowe w Ropczycach, a drugą pozyskaliśmy od innych sponsorów za co w tym momencie serdecznie dziękujemy.

4. Wykonanie instalacji elektrycznej do klimatyzatorów i centralnego ogrzewania.

5. Wykonanie podbicia w altance.

6. Przystosowanie instalacji gazowej pod nowe ogrzewanie przez Pana Andrzeja Pijara.

Oprócz montażu klimatyzatorów wszystkie wyżej wymienione prace zostały wykonane nieodpłatnie przez druhów strażaków z naszej jednostki.

Dodatkowo został wykonany przyłącz i instalacja wewnętrzna gazu przez firmę zewnętrzną , których wykonanie zleciła Gmina.

Działalność Ratowniczo szkoleniowa:

Od 16 lutego 2010 roku powołana jest jednostka operacyjno – techniczna kategorii II, która posiada w swoich strukturach 25 strażaków ratowników.

Nasza jednostka wyjeżdżała do zdarzeń na wezwanie Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach 87 razy tj:

– do pożarów 24 razy,
– do miejscowych zagrożeń 31 razy,
– do wypadków drogowych 7 razy,
– na ćwiczenia 3 razy,
– do zabezpieczenie rejonu 22 razy.

W akcjach czynnie uczestniczyło 25 strażaków tj:

– Tomasz Pociask 61 razy
– Marcin Pociask 58 razy
– Łukasz Pociask 46 razy
– Łukasz Kasprzyk 40 razy
– Marcin Chlewicki 39 razy
– Tomasz Łach 35 razy
– Łukasz Górski 33 razy
– Sławomir Rymut 30 razy
– Przemysław Gorczyca 29 razy
– Dariusz Jasek 28 razy
– Waldemar Cholewa 26 razy
– Wiesław Lisak 25 razy
– Wojciech Piątkiewicz 25 razy
– Arkadiusz Chlewicki 23 razy
– Marek Rudny 10 razy
– Mariusz Alberski 6 razy
– Jarosław Łach 6 razy
– Damian Kasprzyk 4 razy
– Antoszewski Damian 3 razy
– Mieczysław Potwora 2 razy
– Krzysztof Załocha 1 raz
– Andrzej Rachwał 1 raz
– Bolesław Dziedzic 1 raz
– Mieczysław Malinowski 1 raz
– Jacek Załocha 1 raz

Raporty wyjazdów posiada naczelnik jednostki, w dokumentacji podane są godziny wyjazdów, przyjazdów, rodzaj używanego sprzętu, ilość ratowników biorących udział w akcji.

Nadmienić należy także że od 1 czerwca do 2 lipca jednostka nasza była w stanie podwyższonej gotowości bojowej, związane to było z odbywającym się w naszym kraju Euro.

Na prośbę Gminy nasz jednostka wykonywała dodatkowo zadania:

– udrażnianie kanalizacji burzowej w rynku – 2 razy,
– udrażnianie przepustu i kanalizacji burzowej na ulicy Mickiewicza,
– ścinanie drzewa w rynku koło Domu Kultury,
– ścinanie drzewa na ul. Mickiewicza koło Pana Ruszla,
– obcinanie lip na ulicy Mickiewicza,
– wożenie orkiestry na uroczystości i próby – 7 razy.

W roku sprawozdawczym druhowie uczestniczyli w szkoleniu i kursach:

– szkolenie z Ratownictwa Technicznego – 9 strażaków,
– szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy przed medycznej – 4 strażaków.

W roku 2012 nasza jednostka pozyskała i wyremontowała następujący sprzęt:

– remont blacharki średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes za kwotę 5 000, 00 zł. sfinansowane z budżetu Gminy.

– hełm bojowy – 5 szt. (sfinansowane 2 szt. z Gminy a 3 szt. z KSRG),

– buty bojowe – 8 par. (sfinansowane 5 par z Gminy a 3 pary z KSRG),

– ubrania bojowe – 6 szt. (sfinansowane 2 szt. z Gminy a 4 szt. z KSRG),

– rękawice specjalne – 2 par. (sfinansowane z Gminy),

– kominiarki – 3 szt. (sfinansowane z KSRG),

– węże tłoczne W-52 – 2 szt. (sfinansowane z Gminy).

Druhowie z naszej jednostki i osoby sympatyzujące z OSP ogółem przepracowali społecznie 2 409 roboczogodzin, z czego:

– 1 380 godzin przy budowie, remoncie remizy oraz przy przygotowaniu uroczystości,

– 1 029 godzin przy akcjach ratowniczo – gaśniczych,

Nasza jednostka w miniony roku uczestniczyła w takich uroczystościach jak;

28 styczeń zebranie walne sprawozdawczo z działalności naszej jednostki za rok 2011.

3 marzec udział pocztu sztandarowego w inauguracji obchodów

jubileuszu 650lecia miasta Ropczyce.

25 marca udział pocztu sztandarowego w 20 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej.

6 – 8 kwiecień czuwanie przy grobie i udział we Mszach Św. Rezurekcyjnych

w dwóch parafiach, parafia Przemienienia Pańskiego i Parafii św. Barbary.

3 maj uczestnictwo w obchodach święta 3-go Maja połączonego

z Gminnym dniem strażaka w Ropczycach.

27 maja Udział pocztu sztandarowego w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, oraz Nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

2 czerwca zabezpieczenie zlotu motocyklowego w Kamionce, organizowanego przez Klub Orzeł Biały z Ropczyc.

7 czerwca uczestnictwo wraz z orkiestrą dętą w uroczystościach „BożegoCiała” w Ropczycach.

17 czerwca udział pocztu sztandarowego w powiatowym święcie PSL.

6 sierpnia udział pocztu sztandarowego w uroczystościach odpustowych w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.

15 sierpnia udział młodzieży wraz z wieńcem dożynkowym w Mszy Św. W Sanktuarium NMP Królowej Rodzin w Ropczycach oraz zorganizowanie zabawy dożynkowej wraz z Zarządem Osiedla Brzyzna i Kołem Gospodyń w Brzyźnie.

19 sierpnia udział grupy dożynkowej z naszego osiedla w Gminnych Dożynkach.

24 sierpnia dwa zastępy z naszej jednostki brały udział w usuwaniu skutków gwałtownych wiatrów w Gminie Iwierzyce, czego rezultatem były zerwane dachy i połamane drzewa.

12 września w tym dniu poczty sztandarowe i orkiestra z naszej jednostki uczestniczyły w sumie odpustowej w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Ropczycach.

15 września udział jednostki w pogrzebie druha Władysław Sąsiadka.

16 września udział drużyny męskiej w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Ropczycach, nasza drużyna zajęła I miejsce.

28 września udział w powiatowych ćwiczeniach ochrony ludności w Niedźwiadzie.

6 październik udział pocztu sztandarowego w uroczystości przywozu relikwii Św. Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II do parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Osiedlu Granice.

20 października udział naszej jednostki w ćwiczeniach powiatowych KSRG „Czarna 2012” w miejscowości Czarna Sędziszowska.

11 listopada udział w obchodach Święta Niepodległości w Ropczycach.

17 listopada udział pocztu sztandarowego w pogrzebie matki Kapelana Powiatowego Księdza Leopolda Kordasa.

4 grudnia w tym dniu poczet sztandarowy i orkiestra z naszej jednostki uczestniczyły w sumie odpustowej w Parafii pod wezwaniem Świętej Barbary.

W roku 2012 Zarząd jednostki pozyskał środki finansowe w kwocie 15 272 zł. 96 gr.

Stan bankowy na dzień 31.12.2012r. = 3 679,00 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2012r. = 102.11 zł.

Szczegółowo na temat rozchodu pozyskanych środków przedstawi skarbnik jednostki druh Waldemar Cholewa.

Środki pozyskane z Urzędu Miejskiego w 2012 roku wynoszą 83 311,43 zł., zostały przeznaczone na: paliwo, oleje, badania techniczne samochodów, akumulator, ubezpieczenie pojazdów, materiały budowlane oraz remont samochodu i zakup sprzęt bojowego.

Kończąc sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2012 pragnę złożyć podziękowania druhom strażakom, członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych, orkiestrze za udział w uroczystościach państwowych i strażackich.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka za finansowe wsparcie oraz sponsorom, którzy zawsze o nas pamiętają dzięki, którym udało nam się wiele osiągnąć.

Słowa podziękowania kierujemy również do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, oraz Zarządu Gminnego i Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, za dobrą współpracę.

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób okazali nam pomoc i życzliwość chcemy serdecznie podziękować.

sierpień
15
czw
ZABAWA DOŻYNKOWA
sierpień 15 całodniowy
styczeń
24
pt.
KALENDARZ STRAŻACKI
styczeń 24 – styczeń 25 całodniowy

OSP WYDAŁO  KALENDARZ

ost sam kalendarz 2014

sierpień
15
pt.
ZAPROSZENIE – Piknik Rodzinny „Brzyzna 2014” oraz Zabawa Dożynkowa @ REMIZA OSP W ROPCZYCACH
sierpień 15@12:00 – sierpień 16@01:00
styczeń
13
wtorek
Kalendarz Strażacki OSP 2015
styczeń 13 – grudzień 30 całodniowy

OSP w Ropczycach wydało nowy kalendarz

na rok 2015

kalendarz OSP 2015-3000

NUMERY ALARMOWE

CENTRUM ALARMOWANIA - 112
STRAŻ - 998
POLICJA - 997
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991
POGOTOWIE GAZOWE - 992

POGOTOWIE WODNE - 17 2218529

 

MONITORING POWODZIOWY

1% PODATKU DLA OSP

URZĄD MIEJSKI ROPCZYCE

        

STAROSTWO POWIATOWE

wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« kwiecień    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930