Get Adobe Flash player

OSP GNOJNICA DOLNA

ZARZĄD GŁÓWNY Z O S P RP.

STRAŻ POŻARNA ROPCZYCE

Walne  zebrania sprawozdawcze
w dniu 26 stycznia 2013r.

 

W zebraniu udział wzięło 53 osoby,.

Zebranie otworzył i przewodniczył Prezes OSP Druh Andrzej Rachwał powitał zaproszonych gości, druhny i druhów przybyłych na zebranie.

Protokolantem  zebrania był Druh Sławomir Rymut.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków.
  Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Sprawozdanie z działalności.
 3. Sprawozdanie finansowe.
 4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 5. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 6. Wyróżnienie zasłużony druhów.
 7. Dyskusje.
 8. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 10. Dyskusja, wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 12. Zakończenie zebrania.

I.  W zebraniu członków OSP/MDP uczestniczyło:

Członkowie OSP/MDP Liczba członków w dniu walnego zebrania Liczba członków obecnych na zebraniu
Członkowie czynni 64 53
Członkowie honorowi 5 2
Członkowie wspierający 12 6
Członkowie MDP ogółem 12 7
Razem : 93 68

II.  Osoby zaproszone – uczestniczące w zebraniu:ZEBRANIE7 (2)

 1. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak
 2. V-ce – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Dorota Strzyż
 3. Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach Jacek Róg
 4. Prezes M-G ZOSP RP w Ropczycach Druh Władysław Malinowski.
 5. Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego Wiesław Rygiel
 6. Ksiądz Kapelan Leopold Kordas
 7. Przewodnicząca KGM w Osiedlu Brzyzna Pani Halina Łach.

III.   Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił  Naczelnik OSP Druh Marcin Pociask.

IV.   Sprawozdanie finansowe i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik OSP Druh Waldemar Cholewa

V.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Druh Bolesław Dziedzic .

VI.  Przedstawienie Planu działania na rok 2013 OSP w Ropczycach

W dyskusji nad sprawozdaniami zabrał głos:

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak,
V-ce – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Dorota Strzyż,
Komendant Powiatowy  PSP w Ropczycach Jacek Róg.

Wszyscy odnieśli się pozytywnie do działań jednostki i podziękowali za trud włożony w działalność przeciwpożarową .

VII.  W dalszej części zebrania  Przewodniczący poprosił o odczytanie przez Druha Tadeusza Miąso wyciągu z nadania przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego ZOSP RP, który to odznaczył srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druha Jana Gorczycę. Przewodniczący poprosił o wystąpienie druha, a Komendanta Powiatowego PSP Jacka Roga, Prezesa Miejsko – Gminnego Związku OSP RP Władysława Malinowskiego oraz Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka o wręczenie medalu.

ZEBRANIE 10 (2)

           Następnie Druh Tadeusz Miąso odczytał wyciąg nadania „za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej” przyznanego przez Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Ropczycach  odznak za wysługę lat otrzymali:

– Prezes Honorowy Druh Józef Szpara – Za wysługę 45 latZEBRANIE2,5

– Prezes Druh Andrzej Rachwał – Za wysługę 40 latZEBRANIE3

– V-ce Prezes Wojewódzki Druh Władysław Tabasz – Za wysługę 40 lat

– Druh Jan Sokołowski – Za wysługę 40 lat

– Druh Roman Orkisz – Za wysługę 40 lat

– Druh Ryszard Alberski – Za wysługę 35 lat

– Druh Józef Gargaś – Za wysługę 30 lat

– Druh Bolesław Dziedzic – Za wysługę 25 lat

– Druh Czesław Nogaj – Za wysługę 25 lat

– Druh Adam Ziajor – Za wysługę 15 lat

Przewodniczący poprosił o wystąpienie druhów a o wręczenie odznaczeń poprosił Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach Jacka Roga, Prezesa Miejsko – Gminnego Związku OSP RP Władysława Malinowskiego oraz Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka.

Przewodniczący w imieniu druhów strażaków podziękował sympatykom, którzy pomagali przy  pracach w remizie tj. Panu Eugeniuszowi Porzuczkowi oraz Panu Andrzejowi Pijarowi, których poprosił o wystąpienie a Naczelnika Marcina Pociaska i Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka o wręczenie listu podziękowalnego i drobnych upominków.

NA ZEBRANIE 1,1

Jak corocznie Przewodniczący wyczytał osoby, wyróżnione które angażowały się w akcjach ratowniczo – gaśniczych w 2012 roku tj.:

– Druh Łukasz Górski.

– Druh Sławomir Rymut.

– Druh Przemysław Gorczyca.
Prezes wywołał druhów na środek. Naczelnik jednostki Marcin Pociask wraz z Komendantem Powiatowym PSP Jackiem Rogiem oraz Burmistrzem Ropczyc Bolesławem Bujakiem wręczyli statuetki dla wyróżnionych druhów.
Zostali również wyróżnieni druhowie, którzy brali udział w zawodach Gminnych i zajęli pierwsze miejsce są to:

–  Druh Tomasz ŁachZERBANIE6,1ZEBRANIE4,1
–  Druh Marcin Chlewicki
–  Druh Przemysław Gorczyca
–  Druh Dariusz Jasek
–  Druh  Łukasz Pociask
–  Druh  Łukasz Kasprzyk
–  Druh Grzegorz Zapał
–  Druh  Damian Kasprzyk
–  Druh  Tomasz Porzuczek

Okolicznościowe upominki przekazał Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak i V-ce Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pani Dorota Strzyż, które zostały wręczone przez Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, oraz reprezentujący V-ce Starostę Radny Powiatowy Tomasz Pociask.

VIII.  Przystąpiono do głosowana nad udzieleniem absolutorium zarządowi OSP – absolutorium udzielono jednogłośnie.

XI.  Dyskusja i wolne wnioski:

W dyskusji zabrał głos druh Łukasz Górski, który wniósł wniosek o płacenie ekwiwalentu za akcje ratowniczo – Gaśnicze.

XII.   Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków odczytał uchwałę 1 walnego zebrania sprawozdawczego OSP w Ropczycach w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w/w uchwała 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Na tym zebranie zakończono.

P1110504P1110514ZEBRANIE9  ZEBRANIE 8

NUMERY ALARMOWE

CENTRUM ALARMOWANIA - 112
STRAŻ - 998
POLICJA - 997
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991
POGOTOWIE GAZOWE - 992

POGOTOWIE WODNE - 17 2218529

 

MONITORING POWODZIOWY

1% PODATKU DLA OSP

URZĄD MIEJSKI ROPCZYCE

        

STAROSTWO POWIATOWE

październik 2021
P W Ś C P S N
« kwiecień    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031